Ngày 22 tháng 07 năm 2024 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
banner VIET VE ME-01

"Viết về mẹ" - Viết cho những yêu thương thầm lặng, viết cho một đời lẳng lặng bên con

Bài dự thi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức Họ...

Gửi những bạn đọc yêu thương mẹ! Là những người con của mẹ, ai trong chúng...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức Mã...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

 Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. Mã...

Thể lệ cuộc thi

Bài dự thi là những lá thư, những dòng tâm sự, cảm xúc, suy nghĩ, kỳ vọng của những người con dành cho mẹ của mình

Bài dự thi viết cho mẹ được viết dưới dạng tản văn, tâm sự, câu chuyện, nhật ký, thơ, thư…không quá 1.500 từ

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chưa từng tham gia, đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào và chưa được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Cá nhân chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.