Ngày 11 tháng 12 năm 2019 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "nhân tướng học"

Tag: nhân tướng học

Theo kinh nghiệm từ xưa truyền lại và thực tế chứng minh, phụ nữ có những điểm này khiến đàn ông vô cùng nể...

Chỉ cần nhìn vào tướng bàn chân là biết ngay được người ấy có "số hưởng" hay không. Bàn chân dày, lòng bàn chân đầy...
Người phụ nữ của năm