7 câu nói từ những người phụ nữ quyền lực

Những người phụ nữ thành công trên thế giới, họ có những điều gì đáng học hỏi? Chúng ta cùng xem qua những câu nói nổi tiếng của họ nhé:

quote1stquote2nd

quote3rd quote4th quote5th quote6th quote7th quote8th

Phụ Nữ Ngày Nay tổng hợp

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN