Ngày 25 tháng 09 năm 2021 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay

Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề ‘PHỤ NỮ VÀ CUỘC SỐNG”

Từ ngày 01/02/2015 đến 30/06/2016

Ảnh dự thi