Ngày 26 tháng 02 năm 2021 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay

Trong bối cảnh ngày càng nhiều tội ác nhắm vào phụ nữ được ghi nhận, nhiều tổ chức, cá nhân Hàn Quốc cho rằng chính phủ cần can thiệp bằng những biện pháp mạnh...
- Quảng Cáo -

Topten

Người phụ nữ của năm