Muốn khỏe, muốn đẹp, hãy chạy…

Lễ hay không nghỉ lễ, đều đặn đi bộ hoặc chạy bộ như Trân Đỗ này.

Screenshot_20230430_091939

Ms. Trân Đỗ. Ảnh: Xuân Hùng Võ
Ms. Trân Đỗ. Ảnh: Xuân Hùng Võ

Muốn khoẻ, hãy chạy…

Muốn đẹp, hãy chạy…

Muốn thông minh, hãy chạy!

Danh ngôn nói vậy chứ không phải ai nghĩ ra đâu.

Screenshot_20230428_180925Giày chạy vẫn đỉnh là Nike. Ảnh: Moon Sis 

Nắng cũng chạy mà mát hơn càng đừng bỏ chạy nhé!

Mỗi ngày!

Annie Le

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN