Ngày 11 tháng 12 năm 2019 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "đậu cove"

Tag: đậu cove

Sắn sống chứa glucosides cyanogenic, kích thích sản xuất chất hydrogen cyanide rất độc. Nếu một người ăn 150 đến 300gram sắn sống, nó...
Người phụ nữ của năm