Ngày 29 tháng 11 năm 2021 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "Đạo diễn Lưu Trọng Ninh"

Tag: Đạo diễn Lưu Trọng Ninh

Dù đã nổi tiếng, Thúy Diễm vẫn phải casting như một diễn viên mới và gặp đạo diễn Lưu Trọng Ninh 6 lần mới...
HHHV

Topten

Người phụ nữ của năm