Ngày 19 tháng 09 năm 2019 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "chịu thiệt thòi"

Tag: chịu thiệt thòi

Anh biết chứ, anh biết mình nợ em rất nhiều, nợ sự chịu đựng của em, nợ sự cảm thông của em, nợ sự...
Oktoberfest
Người phụ nữ của năm