Ngày 18 tháng 06 năm 2019 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "cảm ơn em vì anh chịu thiệt thòi"

Tag: cảm ơn em vì anh chịu thiệt thòi

Anh biết chứ, anh biết mình nợ em rất nhiều, nợ sự chịu đựng của em, nợ sự cảm thông của em, nợ sự...
Người phụ nữ của năm