Ngày 19 tháng 01 năm 2022 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Viết cho người bạn đời của tôi

Viết cho người bạn đời của tôi

Tổ chức cuộc thi Viết cho người bạn đời của tôi, Phụ Nữ Ngày Nay mong muốn đây là nơi chia sẻ những tiếng lòng chưa được nói của mỗi người với bạn đời của mình.

Cùng là một lần lấy chồng, tội gì không lấy người tử tế?

Nếu không có em thì anh mãi mãi chỉ là kẻ vô dụng, một kẻ thất phu theo đúng nghĩa của nó. Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do...