Ngày 22 tháng 10 năm 2019 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "túi hàng hiệu"

Tag: túi hàng hiệu

Được biết, đây là chiếc túi thuộc hàng hiếm, khi trên thế giới chỉ có 3 chiếc và nữ ca sĩ là nghệ sĩ...
Người phụ nữ của năm