Ngày 28 tháng 01 năm 2022 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "trách nhầm khán giả"

Tag: trách nhầm khán giả

Khán giả H.P chuyển nhầm từ 300.000 đồng thành 30 triệu đồng nhưng không cung cấp đúng thông tin nên Thuỷ Tiên quyết định...
HHHV

Topten

Người phụ nữ của năm