Ngày 19 tháng 01 năm 2022 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "Tiến sỹ Carol Dweck"

Tag: Tiến sỹ Carol Dweck

Khen ngợi là việc cần thiết để nuôi dưỡng lòng tự tin của trẻ. Nhưng lời khen cũng có thể là con dao hai...
HHHV

Topten

Người phụ nữ của năm