Ngày 18 tháng 09 năm 2019 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "nhà thờ Đức Bà Paris"

Tag: nhà thờ Đức Bà Paris

Là một trong những biểu tượng của văn minh Thiên chúa giáo phương Tây, Nhà thờ Đức Bà Paris nổi tiếng thế giới bởi...
Oktoberfest
Người phụ nữ của năm