Ngày 29 tháng 05 năm 2020 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "nhà ngầm"

Tag: nhà ngầm

Người đàn ông xây dựng ngôi nhà dưới lòng đất trong 12 năm

Manuel Barrantes đã dành 12 năm xây dựng ngôi nhà dưới lòng đất của mình ở Costa Rica. Ngôi nhà sâu đến gần 20 m, chứa các đường hầm và...

Người phụ nữ của năm