Ngày 15 tháng 10 năm 2019 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "nhà dưới lòng đất"

Tag: nhà dưới lòng đất

Người đàn ông xây dựng ngôi nhà dưới lòng đất trong 12 năm

Manuel Barrantes đã dành 12 năm xây dựng ngôi nhà dưới lòng đất của mình ở Costa Rica. Ngôi nhà sâu đến gần 20 m, chứa các đường hầm và...
Oktoberfest
Người phụ nữ của năm