Ngày 26 tháng 09 năm 2020 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "Nguyễn Minh Trang"

Tag: Nguyễn Minh Trang

Chào đời ngay thời khắc thống nhất đất nước, chị Nguyễn Minh Trang được mẹ sinh tại nhà riêng ở Thủ Đức. Sinh ngày 30...

Topten

Người phụ nữ của năm