Ngày 11 tháng 07 năm 2020 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "Lạc Sơn Đại Phật"

Tag: Lạc Sơn Đại Phật

Lạc Sơn Đại Phật nổi tiếng là bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Tuy nhiên ít ai biết rằng, bức tượng...

Người phụ nữ của năm