Ngày 09 tháng 12 năm 2021 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "Kumzar"

Tag: Kumzar

Kumzar bị tách biệt với phần còn lại của Oman và chỉ có thể đến bằng thuyền, nhờ đó ngôi làng có ngôn ngữ...
HHHV

Topten

Người phụ nữ của năm