Ngày 22 tháng 10 năm 2019 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "Kader Attou"

Tag: Kader Attou

Trong khuôn khổ Krossing Over Arts 2019, Viện Pháp tại Việt Nam trân trọng giới thiệu vở múa hip-hop “The Roots” (Cội rễ) của biên...
Người phụ nữ của năm