Ngày 22 tháng 11 năm 2019 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "Geisha"

Tag: Geisha

Geisha không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, không được nằm xem tivi vì phải giữ hình ảnh hay người chuyên giúp họ...
Người phụ nữ của năm