Ngày 07 tháng 10 năm 2022 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "đặc điểm của trẻ thiếu tự tin"

Tag: đặc điểm của trẻ thiếu tự tin

Trẻ thiếu tự tin thường nói tiêu cực về bản thân hoặc người khác, dễ xúc động khi thất bại, đôi khi hành động...
Topten

Người phụ nữ của năm