Ngày 06 tháng 06 năm 2020 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "Costa Rica"

Tag: Costa Rica

Người đàn ông xây dựng ngôi nhà dưới lòng đất trong 12 năm

Manuel Barrantes đã dành 12 năm xây dựng ngôi nhà dưới lòng đất của mình ở Costa Rica. Ngôi nhà sâu đến gần 20 m, chứa các đường hầm và...

Người phụ nữ của năm