Ngày 30 tháng 11 năm 2021 - Tạp chí Phụ Nữ Ngày Nay
Tags Bài tag với "American Idol"

Tag: American Idol

Trong khi giám khảo Lionel Richie đang nhận xét để chọn ra người đi tiếp, thí sinh Funke Lagoke bị căng thẳng đến mức...
HHHV

Topten

Người phụ nữ của năm